Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – cz.12 – Kapłani

1) Szaty kapłańskie – jak wyglądały?
2) Służba kapłańska potomków Aarona.
3) Odpowiedzialność kapłanów przed Bogiem.
4) Elementy składowe stroju kapłana.
5) Rodzaje tkanin użyte na szaty kapłana.