Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – cz.12 – Kapłani