Daniel i Maryla Ciszukowie (Szwecja) – Pozdrowienia dla naszego Kościoła

Wprowadzenie – Artur Maciuszek