Waldemar Stępień – Wyćwiczeni w próbach i w doświadczeniach