Viktor Vashchyshyn (Ukraina) – Wola Ojca względem nas

Viktor i Swietłana Vashchyshyn
1) Kazanie Viktora Vashchyshyn
2) Pozdrowienia i pieśń w wykonaniu Swietłany Vashchyshyn