Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – wykład nr.11 – Przybytek