Spotkanie z Izraelem – c.d.

We wtorek, 14 maja, godz. 18.45
Zapraszamy na kolejne
„Spotkanie z Izraelem”.

Kaplica Betlejem, /ul. Lubomirskiego 7a/