Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – wykład nr.8 – Od Morza Czerwonego do Góry Horeb