Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – wykład – nr.7 – Wyjście z Egiptu