Ryszard Krzywy – cz.2 – Jak współpracować z proroctwem?