Bracia i siostry Zboru Betlejem – Dziękczynienie za 2018r