Jeff Friedman (rabin z USA) – Obietnice Żydów błogosławieństwem dla narodów