Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – wykład nr.5 – Pascha i wyjście z Egiptu