Głodny odpowiedzi? – nowy cykl spotkań – Betlejem 2018-10-11

Rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań przy kolacji.
Spotkania będą raz w miesiącu w wybrany czwartek o godz. 19.00
To jest czas odpowiedzi na pytania, które można zgłosić anonimowo, najlepiej kilka dni wcześniej.
W dniu 11 października odpowiedzi udzielał pastor Wiesław Didoszak.
Spotkania prowadzi Emanuela Didoszak