Łukasz Konieczny – Boża Obecność we mnie wpływa na innych