Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – wykład nr.3 – Emigracja Mojżesza