Spotkanie z Izraelem, c.d.

We wtorek 13 lutego o godz. 18.45 zapraszamy na kolejne Spotkanie z Izraelem.

Kaplica Betlejem /ul. Lubomirskiego 7a/