Jerzy Szkudelski – Poznaj i wypełnij wolę Boga, a uwielbisz Go swoim życiem