List do ambasady Izraela w Warszawie – Słowa wsparcia

Szanowna Pani Ambasador

W imieniu wiernych Kościoła Zielonoświątkowego „Betlejem” w Krakowie, pragnę zwrócić się do Pani z wyrazami wsparcia.

Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałego ostatnio kryzysu pomiędzy naszymi narodami. Jesteśmy głęboko zasmuceni i zawstydzeni niewłaściwymi postawami niektórych naszych rodaków.

W obliczu takich zachowań jeszcze bardziej doceniamy wagę wzajemnego szacunku, wrażliwości i pokory.

Modlimy się, aby ten kryzys stał się możliwością do przebaczenia, uzdrowienia i głębszego, niż dotąd, pojednania między nami.

Życzymy sił i Bożej mądrości w pełnieniu misji, której się Pani podjęła.

Szabat Szalom