Ryszard Krzywy – Błogosławieństwo w jedności kościoła