Rozgryzamy Pismo Święte, c.d.

W piątek 11 sierpnia o godz. 19.00
zapraszamy na kontynuację cyklu pt.
Rozgryzamy Pismo Święte: 1 List do Tesaloniczan, cz. 5

Kaplica Betlejem /ul. Lubomirskiego 7a/