Mowy stołowe Lutra

W piątek 30 czerwca o godz. 19.00
zapraszamy na prelekcję:

Mowy stołowe wygłaszane przez Marcina Lutra
podczas domowych dysput z przyjaciółmi.

Prelekcję poprowadzi Krzysztof Rzońca – teolog ewangelicki.