Spotkanie z Izraelem c.d.

We wtorek 16 maja o godz. 18.45
zapraszamy na kolejne spotkanie z Izraelem.

Kaplica Betlejem /ul. Lubomirskiego 7a/