Ryszard Krzywy – Usługiwanie poprzez objawienie – cz.4