Ryszard Krzywy – Jaka jest użyteczność proroctwa? – cz.3