Ryszard Krzywy – Jak można zacząć prorokować? – cz.2