Eugene Strite – Budowanie Domu Pańskiego – cz.3

Konferencja w Katowicach – październik 1994

W oparciu o sytuację z czasów Aggeusza ukazano
zasady budowania się w Kościół.