David Hundley – Symbole Ducha Świętego – cz.4

Konferencja w Katowicach – październik 1994

Symbole Ducha Świętego: ogień, woda, olej, deszcz, rosa, powódź