David Handley – Osoba Ducha Świętego – cz.2

Konferencja w Katowicach – październik 1994

Osoba Ducha Świętego – cz.2 – (kontynuacja kazania z cz.1)

1) Objawienia Ducha Świętego, a sytuacje życiowe.
2) Charakterystyka Ducha Świętego.