Wiesław Didoszak – Czy możemy się ostać w próbach i doświadczeniach?

1) Czy Bóg jest wierny?
2) Dlaczego upadamy w próbach i doświadczeniach?
3) Dlaczego apostoł Piotr zaparł się Jezusa?
4) Dlaczego nie dostrzegamy Bożego wyjścia z prób i doświadczeń?
5) Co zrobić, aby być zwycięzcą?