Andrzej Dziadowiec – Nie zasmucajmy Ducha Świętego

1) Kim jest Duch Święty?
2) Na czym polega fakt zapieczętowania Duchem Świętym?
3) Co zasmuca Ducha Świętego?