Wiesław Didoszak – Koszty bycia służebnicą Pańską

1) Czy Maria miała świadomość konsekwencji poddania się Bogu?
2) Jakie owoce niesie poddanie się Bożej woli?
3) Na czym polega etap weryfikacji powołania?
4) Czy sługa Pański powinien liczyć się z ofiarami ze swej strony?
5) Na czym polega przywilej i chwała, wynikające z bycia sługą Pańskim?

Andrzej Dziadowiec – Czy Nowy Testament jest antysemicki?

1) Czy Nowy Testament jest antysemicki?
2) Czym jest religijny antysemityzm? Jaka jest jego geneza?
a) znaczenie Marcina Lutra;
b) znaczenie ojców Kościoła (Orygenes, Feliks Aleksandryjski)
3) Izrael, a Kościół.
4) Przykłady problematycznych tekstów w Nowym Testamencie
(obrzezanie; odrzucenie Izraela; rola Kościoła; kto jest Żydem?)
5) Które obietnice dane Izraelowi są bezwarunkowe, które zaś warunkowe?

Waldemar Stępień – Świadectwo w życiu wierzącego

1) Jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem Bożego Słowa, a składaniem świadectwa?
2) Jaka jest rola człowieka podczas wydawania świadectwa?
3) Jaka jest zależność pomiędzy naszymi słowami i czynami?
4) Jakie są konsekwencje lęku przed wydawaniem świadectwa?
5) Jakie są niebezpieczeństwa obłudy?
6) W jaki sposób Bóg składa świadectwo o sobie samym?
7) W jaki sposób składanie świadectwa wpływa na zwycięstwo w naszym życiu?